Home

Privacy Policy

Khi khách hàng truy cập trang web www.tech.seldatinc.com bất kỳ thông tin nào khách hàng cung cấp cho Seldat, Inc đều được bảo vệ dựa trên chính sách quản lý bảo mật theo Seldat, Inc.

Seldat, Inc. cam kết bảo đảm bảo mật cho khách hàng. Nếu chúng tôi yêu cầu khách hàng cung cấp một số thông tin nhất định khi sử dụng trang web, thì khách hàng yên tâm rằng nó sẽ chỉ được sử dụng để đảm bảo bảo mật này.

Qua thời gian, Seldat, Inc. có thể thay đổi chính sách và được cập nhật ở trang này. Khách hàng nên kiểm tra theo thời điểm được cập nhật. Hiện tại, tài liệu này được cập nhật lần cuối vào ngày 03 tháng 1 năm 2018.

PERSONAL IDENTIFICATION INFORMATION

Thông tin nhận dạng cá nhân người dùng có thể thu thập theo nhiều cách khác nhau, như là khi người dùng truy cập trang web của chúng tôi, người dùng cần đăng ký trên trang web, điền vào biểu mẫu, trả lời khảo sát và liên quan đến các hoạt động, dịch vụ, tính năng hoặc nguồn lực khác mà chúng tôi cung cấp trên trang web. Người dùng có thể được yêu cầu nhập tên, địa chỉ email, số điện thoại thích hợp. Tuy nhiên, người dùng có thể ẩn danh truy cập trang web của chúng tôi. Chúng tôi sẽ thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ người dùng chỉ khi họ tự nguyện gửi thông tin đó. Người dùng có thể quyết định từ chối cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân, việc đó có thể ngăn người dùng tham gia vào một số hoạt động liên quan đến trang web.

NON-PERSONAL IDENTIFICATION INFORMATION

Chúng tôi có thể thu thập thông tin nhận dạng cá nhân ẩn danh về người dùng bất cứ khi nào họ tương tác với trang web chúng tôi. Thông tin nhận dạng cá nhân ẩn danh có thể bao gồm tên trình duyệt, loại máy tính và thông tin kỹ thuật về người dùng kết nối với trang web của chúng tôi, chẳng hạn như hệ điều hành và nhà cung cấp dịch vụ Internet được sử dụng và các thông tin tương tự khác.

WEB BROWSER COOKIES

Seldat, Inc. có thể thu thập và sử dụng thông tin cá nhân người dùng cho các mục đích sau:

Để chạy và vận hành trang web: chúng tôi có thể cần hiển thị chính xác thông tin người dùng trên trang web.

Để cải thiện dịch vụ khách hàng: thông tin người dùng cung cấp giúp chúng tôi đáp ứng các yêu cầu dịch vụ khách hàng và hỗ trợ hiệu quả hơn.

Để cá nhân hóa trải nghiệm người dùng: chúng tôi có thể sử dụng thông tin tổng hợp để phân loại nhóm người dùng sử dụng các dịch vụ và nguồn lực được cung cấp trên trang web chúng tôi.

Để cải thiện trang web: chúng tôi có thể sử dụng phản hồi của người dùng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ.

Để chạy quảng cáo, cuộc thi, khảo sát hoặc các tính năng khác của trang web: Để gửi thông tin các chủ đề mà chúng tôi nghĩ sẽ được người dùng quan tâm, đồng ý nhận thông tin.

Để gửi email định kỳ: chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ email để gửi thông tin và cập nhật của người dùng liên quan đến đơn đặt hàng của họ. Nó cũng có thể được sử dụng để trả lời các câu hỏi, hoặc các yêu cầu khác của họ.

HOW WE PROTECT YOUR INFORMATION

Chúng tôi áp dụng các biện pháp thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu phù hợp và các biện pháp bảo mật để bảo vệ chống truy cập trái phép, thay đổi, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin cá nhân người dùng.

CHIA SẼ THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG INFORMATION

Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc cho thuê thông tin cá nhân người dùng cho người khác. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin chung nhân khẩu học tổng hợp không liên quan đến bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào liên quan đến khách truy cập và người dùng với các đối tác kinh doanh, các chi nhánh và nhà quảng cáo đáng tin cậy cho các mục đích nêu trên. Chúng tôi có thể sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để giúp chúng tôi điều hành hoạt động kinh doanh và trang web hoặc điều hành các hoạt động thay mặt chúng tôi, chẳng hạn như gửi các bản tin hoặc khảo sát. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của người dùng với các bên thứ ba này cho các mục đích giới hạn đó với điều kiện người dùng đã đồng ý.

ELECTRONIC NEWSLETTERS

Nếu người dùng quyết định chọn tham gia vào danh sách đồng ý gửi thư của chúng tôi, họ có thể sẽ nhận được email bao gồm tin tức công ty, cập nhật, thông tin sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan, v.v. Chúng tôi có thể sử dụng nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để giúp chúng tôi điều hành doanh nghiệp và trang web hoặc quản trị viên các hoạt động thay mặt chúng tôi, chẳng hạn như gửi các bản tin hoặc khảo sát. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba này cho các mục đích giới hạn đó với điều kiện người dùng đã đồng ý.

THIRD PARTY WEBSITES

Trên trang web của chúng tôi, người dùng có thể thấy quảng cáo hoặc nội dung khác liên kết đến các trang web và dịch vụ của các đối tác, nhà cung cấp, nhà quảng cáo, nhà tài trợ, nhà cấp phép và các bên thứ ba khác của chúng tôi. Chúng tôi không kiểm soát nội dung hoặc liên kết xuất hiện trên các trang web này và không chịu trách nhiệm đối với bởi các trang web được liên kết đến hoặc từ trang web của chúng tôi. Ngoài ra, các trang web hoặc dịch vụ này, bao gồm nội dung và liên kết của chúng, có thể liên tục thay đổi. Các trang web và dịch vụ này có thể có chính sách bảo mật và chính sách dịch vụ khách hàng của riêng họ. Duyệt web và tương tác trên bất kỳ trang web nào khác, bao gồm các trang web có liên kết đến trang web của chúng tôi, tuân theo các điều khoản và chính sách của trang web đó.

CHANGES TO THIS PRIVACY POLICY

Bất cứ lúc nào, Seldat, Inc. có toàn quyền cập nhật chính sách bảo mật này. Khi chúng tôi cập nhật, chúng tôi sẽ đăng thông báo trên trang chính của trang web. Chúng tôi khuyến khích người dùng thường xuyên kiểm tra trang này xem có bất kỳ thay đổi nào về cách chúng tôi đang bảo vệ thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập. Người dùng thừa nhận và đồng ý rằng họ có trách nhiệm xem xét chính sách quyền bảo mật này định kỳ và ghi nhận được các sửa đổi.

YOUR ACCEPTANCE OF THESE TERMS

Bằng cách sử dụng trang web này, người dùng biểu thị sự chấp nhận chính sách này. Nếu người dùng không đồng ý với chính sách này, vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi. Việc người dùng tiếp tục sử dụng trang web với chính sách này sẽ được coi là người dùng chấp nhận những thay đổi đó.

CONTACTING US

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hay vấn đề nào về Chính Sách Bảo Mật này, cách sử dụng hoặc các xử lý trên trang web này vui lòng liên hệ với chúng tôi tại email tech@seldatinc.com