Gửi yêu cầu demo

Solocate

Điều Phối - Tối Ưu Tuyến Đường - Giao Nhận

Giải pháp phần mềm tổng thể giúp tối ưu hoạt động giao nhận - Đơn giản hóa quy trình vận hàng điều phối đội xe.

Solocate đơn giản hóa việc điều phối đội xe, tối ưu hóa tuyến đường, quản lý các yêu cầu điều xe, tạo lập hóa đơn, báo cáo và phân tích tổng hợp. Phần mềm liên kết doanh nghiệp, tài xế và khách hàng, đơn giản hóa quá trình giao nhận và phân phối hàng hóa.

Tính năng chính :

  • Bảng điều phối và quản lý đội xe.

  • Tối ưu hóa tuyến đường.

  • Quản lý đội xe.

  • Ứng dụng di động cho tài xế.

  • Hóa đơn và báo cáo.

Dùng thử trước khi mua!

Đăng ký dùng thử 14 ngày

Không yêu cầu thẻ *